Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Aby uzyskać więcej informacji, zachęcamy do zapoznania się z Polityką Prywatności
ROZUMIEM
Regulamin zakupów i wysyłka

Zamówienia będą realizowane po 6 sieprnia. Przepraszamy.

Sprzedawcą oferowanych za pośrednictwem strony internetowej www.motomarketing.pl jest "Motomarketing.pl" Maciej Matczak z siedzibą w Łodzi (kod 93-428), przy ul. Graniczna 65R / 1, wpisany do Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Łódź pod numerem 47847, REGON: 100141045, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług (VAT) pod numerem identyfikacji podatkowej NIP 727-229-11-27, tel. +48 601 175 196, mail: info@motomarketing.pl (szybki i efektywny kontakt), tel. dodatkowy +48 42 244 68 20.

Realizacja zamówienia


1. Informacje wstępne. "Motomarketing.pl" Maciej Matczak (Motomarketing.pl) prowadzi sprzedaż towarów (produktów) za pośrednictwem sieci Internet. Strona www.motomarketing.pl może używać informacji zapisanych za pomocą plików typu cookies i podobnych technologii, podobnie jak firmy zamieszczające reklamy oraz firmy badawcze. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Korzystanie ze stron Motomarketing.pl bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Korzystanie z zakupu na www.motomarketing.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu i polityki prywatności serwisu.

2. Ceny towarów.  Motomarketing.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, cen i przesyłki, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Ceny są obowiązujące w momencie złożenia zamówienia.

3. Przyjmowanie zamówień i komunikacja z klientem. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem strony www.motomarketing.pl i maila. Komunikacja z klientem prowadzona jest za pośrednictwem adresu mailowego.

4. Proces zamawiania. Po złożeniu zamówienia klient, za pośrednictwem poczty elektronicznej, otrzymuje wiadomość, że zamówienie dotarło do Motomarketing.pl. W przypadku płatności przy odbiorze, umowa sprzedaży z konsumentem jest zawarta po potwierdzeniu przez niego informacji zawartych w otrzymanym mailu ze szczegółami zamówienia, w szczególności z ceną do zapłacenia i z informacją, że klient (kupujący) rozumie, że zamówienie wiąże się z obowiązkiem zapłaty. W przypadku przedpłaty pełnej ceny, umowa sprzedaży z konsumentem jest zawarta po potwierdzeniu przez niego informacji zawartych w otrzymanym mailu ze szczegółami zamówienia, w szczególności z ceną do zapłacenia i z informacją, że rozumie, iż zamówienie wiąże się z obowiązkiem zapłaty lub jest zawarta w momencie otrzymania przez Motomarketing.pl przedpłaty pełnej ceny. W przypadku przedpłaty pełnej ceny klient zobowiązuje się do niezwłocznej zapłaty, a Motomarketing.pl może uznać umowę sprzedaży za niezawartą i anulować zamówienie, jeśli w ciągu 14 dni nie otrzyma od klienta płatności.


5. Dostępność towarów. W przypadku ewentualnej niedostępności części towarów objętych zamówieniem lub innych przeszkód w realizacji zamówienia, klient otrzyma informację i podejmie decyzję o sposobie postępowania (realizacja części zamówienia, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie zamówienia). Taka informacja może dotrzeć do klienta bez zbędnej zwłoki, a w wypadku, gdy klient dokonał już wpłaty, zostanie ona zwrócona za produkty, których Motomarketing.pl nie może dostarczyć, lub za całe zamówienie, jeśli tak postanowi klient (zamówienie będzie uznane za niebyłe).

6. Dowód zakupu. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.

7. Rezygnacja z zakupu przez konsumenta (w rozumieniu kodeksu cywilnego). Zgodnie z obowiązującym prawem konsument może zrezygnować z towaru kupionego w Motomarketing.pl bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w ciągu 14 dni od daty odebrania towaru. W tym celu należy wysłać mail lub list do Motomarketing.pl z podpisanym oświadczeniem - wzór w załączeniu.

8. Zwrócenie towaru w przypadku rezygnacji przez konsumenta. Zwracany towar opisany w p.7 należy odsyłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą, niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy. Motomarketing.pl gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru oraz kosztu przesyłki do kwoty równej cenie przesyłki poleconej za pośrednictwem Poczty Polskiej. Pieniądze zostaną bez zbędnej zwłoki zwrócone przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym pod adres wskazany w zamówieniu.

9. Komunikacja w razie wykrycia wad. Motomarketing.pl odpowiedzialny jest prawnie za jakość świadczenia i dostarczenie rzeczy bez wad. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien skontaktować się z Motomarketing.pl pod numerem telefonu +48 601 175 196 lub mailem info@motomarketing.pl, a po tym kontakcie odesłać go przesyłką pocztową pod adresem Motomarketing.pl, zgodnie z poczynionymi wtedy ustaleniami. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę.

10. Zwrot kosztów odesłania towaru. Koszty towaru i związane z jego odesłaniem (do wysokości opisanej w punkcie 8.) Motomarketing.pl zwraca w uzasadnionych przypadkach, bez zbędnej zwłoki, po otrzymaniu przesyłki i po przeanalizowaniu żądania klienta. Reklamacje wadliwości towaru rozpatrywane są w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia.


11. Prawa klienta w przypadku składania reklamacji na produkty zakupione na www.motomarketing.pl.
a) Towar niepełnowartościowy lub uszkodzony bez winy klienta zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy lub naprawiony, zgodnie z decyzją Motomarketing.pl, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów lub nadmiernych kosztów), Motomarketing.pl zwróci klientowi równowartość ceny produktu i wysyłki (do wysokości opisanej w punkcie 8.) lub zaoferuje mu inne, dostępne towary czy rozwiązania do wyboru - zgodnie z decyzją klienta. Powyższy zapis stanowi trzymiesięczną gwarancję Motomarketing.pl (liczoną od daty dostarczenia towaru) dla konsumentów i przedsiębiorców. Aby skorzystać z opisanej w tym podpunkcie gwarancji, klient musi zgłosić wadę towaru w ciągu 7 dni od jej wykrycia. Dzięki udzieleniu gwarancji opisanej w tym podpunkcie rękojmia dla przedsiębiorstw na zakupione towary zostaje wyłączona.
b) Zapisy niniejszego regulaminu nie ograniczają praw konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową czy innych praw konsumenckich. Prawa konsumenta obowiązujące od 25 grudnia 2014 r. opisane są w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
c) Motomarketing.pl w żadnym przypadku nie zwraca żadnych innych dodatkowych kosztów (oprócz kosztów wysyłki), takich jak koszty utraconych korzyści, koszty pośrednie itp.

12. Uwaga 1. Motomarketing.pl nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem

13. Uwaga 2. Umowa sprzedaży zawierana jest między klientem a "Motomarketing.pl" Maciej Matczak. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez przekazanie klientowi wraz z przesyłką faktury VAT. Ewentualne dane osobowe klienta używane są tylko w celach niezbędnych do realizacji umowy.

Płatność i wysyłka

14. Ceną wiążącą jest cena podana na stronie www.motomarketing.pl przy produkcie w chwili składania zamówienia.

15. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.

16. Kwota do zapłacenia za towary zależy od ilości i rodzaju zamówionych towarów oraz od sposobu płatności. Klient zna ją, wysyłając zamówienie - dokładna informacja znajduje się na stronie opisującej towar bądź/i na formularzu zamówienia.

17. Klient może uregulować należność:

a) przelewem (płatność z góry - przedpłata pełnej ceny), wpłacając pełną kwotę zamówienia na konto "Motomarketing.pl" Maciej Matczak, ul. Graniczna 65R / 1, 93-428 Łódź, nr konta 60114020040000370240938889 w BRE Banku S.A., mBank.

b) przy odbiorze.

18. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się:

a) przy płatności przelewem (płatność z góry - przedpłata pełnej ceny) - kiedy na konto Motomarketing.pl wpłyną pieniądze za zamówiony towar.

b) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - kiedy klient potwierdzi zamówienie za pośrednictwem linka w mailu, który otrzyma.

19. Dostawa dokonywana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora pocztowego i jej koszty na terenie Polski ponosi Motomarketing.pl, chyba że w warunkach poszczególnych promocji lub przy konkretnych produktach nie ma zapisu o bezpłatnej wysyłce (podane są wtedy koszty wysyłki) bądź zapisane jest inaczej.

20. Jeśli przesyłka nie jest oferowana gratis, klient jest poinformowany o wysokości ceny przesyłki na stronie internetowej www.motomarketing.pl.


21. Przesyłka na terenie Polski jest wysyłana wybranym przez Motomarketing.pl rodzajem przesyłki oferowanym przez Pocztę Polską albo innego operatora pocztowego, w standardzie doręczenia co najmniej równym:
a) zwykłemu listowi poleconemu Poczty Polskiej dla płatności przelewem (płatność z góry - przedpłata pełnej ceny), albo
b) "Paczce 48" Poczty Polskiej dla płatności przy odbiorze.


22. Czas wysłania zamówionych towarów na terenie Polski wynosi maksymalnie 5 dni roboczych od przyjęcia zamówienia do realizacji, tzn. od otrzymania wpłaty na konto (przy przedpłacie) bądź od potwierdzenia zamówienia przez klienta poprzez kliknięcie linku zawartego w mailu otrzymanym przez klienta (w przypadku płatności przy odbiorze).

23. Koszty przesyłki za granicę ustalane są w oparciu o cennik Poczty Polskiej. Koszty te ponosi klient i muszą być one zaakceptowane przez klienta. W tym celu Motomarketing.pl skontaktuje się z klientem za pośrednictwem poczty elektronicznej. Klient może również skontaktować się z Motomarketing.pl i zapytać o koszt wysyłki towaru w konkretne miejsce na świecie.

24. Wysyłka za granicę uzależniona jest od uzgodnień między klientem a Motomarketing.pl zgodnie z niniejszym regulaminem.

25. Czas otrzymania przesyłki zależy od czasu jej dostarczenia przez operatora pocztowego.

26. Informacje o książkach czy innych produktach / usługach i ich cenach oraz innych warunkach nabycia, zawarte na stronach www.motomarketing.pl nie są ofertą w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.

ARTYKUŁY
Strona www, cz.3 (2018-06-03)
W czasopiśmie Serwis Motoryzacyjny swego czasu ukazywały się nasze teksty dotyczące podstaw obecności warsztatów samochodowych w Internecie. Zgodnie z um...
Strona www, cz.2 (2018-04-05)
W czasopiśmie Serwis Motoryzacyjny swego czasu ukazywały się nasze teksty dotyczące podstaw obecności warsztatów samochodowych w Internecie. Zgodnie z um...
Opieka prawna dla warsztatów współpracujących z Inter Team (2018-02-08)
Inter-Team wprowadził nowy produkt w postaci opieki prawnej. Jest on skierowany do wszystkich warsztató...
Polscy kierowcy i nie tylko w badaniu Mobil 1 (2017-12-05)
Według badania przeprowadzonego przez Mobil 1, dla polskiego kierowcy krótki czas naprawy (66 proc.) je...
POLECAMY
Projekt
Wykonanie
Copyright © 2006 - 2015 Motomarketing.pl